Firma Carport Sp. z o.o. informuje, że używa na stronach aukcyjnych technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Informujemy, że wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu.

  • English
  • Polski
  • Russian

Instrukcja

Spis treści:

I.     DOSTĘP DO AUKCJI
II.    OGLĘDZINY POJAZDÓW
III.   LICYTOWANIE
IV.    ZAKOŃCZENIE AUKCJI
V.     ODBIÓR POJAZDU
VI     PROGRAM LOJALNOŚCIOWYI. DOSTĘP DO AUKCJIWarunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w aukcji jest poprawna rejestracja jako użytkownik portalu aukcyjnego wrecar.pl

Etap 1: Poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w zakładce ZAREJESTRUJ SIĘ,

Etap 2: Przesłanie na adres rejestracja@wrecar.pl

- w przypadku osoby fizycznej skanu dowodu osobistego oraz podanie numeru NIP
- w przypadku firmy skanów aktualnych dokumentów rejestrowych firmy: NIP, REGON, KRS (lub wpis do EDG) oraz skanu dowodu osobistego osoby licytującej w imieniu firmy.

W trosce o Państwa dane osobowe, które nie są niezbędne do realizacji transakcji zakupu/sprzedaży pojazdu prosimy o stosowanie poniższych wytycznych dotyczących zabezpieczenia przesyłanych dowodów osobistych.

Dane widoczne na przesyłanym dokumencie:

Awers(pierwsza strona):
Nazwisko
Imiona
Numer dowodu osobistego

Rewers(druga strona):
Adres zameldowania
PESEL

Po weryfikacji przesłanych przez Państwa dokumentów otrzymacie Państwo powiadomienie o uzyskaniu dostępu do aukcji.

Rejestracja jest jednorazowa i umożliwia dostęp do wszystkich aukcji zgodnie z Państwa statusem.
Przed przystąpieniem do Aukcjonowana pojazdów, uczestnik Aukcji zostanie poproszony o zaakceptowanie Regulaminu Aukcji. Zaleca się uważne zapoznanie się z w/w Regulaminem.
Uiszczenie Abonamentu gwarantuje dostęp do aukcji. W celu uiszczenia opłaty należy zalogować się na swoje konto użytkownika, wejść do zakładki OPŁATY i wykonać przelew przy pomocy systemu szybkich płatności. Abonament umożliwia korzystanie z Portalu wrecar.pl przez okres 1, 3, 6 lub 12 miesięcy.
W ramach wniesionej opłaty aktywacyjnej można brać udział w dowolnej ilości aukcji. Wysokość opłat jest określona w Regulaminie i Cenniku.


II. OGLĘDZINY POJAZDÓW


Podstawowym źródłem informacji na temat pojazdu jest opis i zdjęcia wykonane przez likwidatora szkody oraz dokumentacja załączona do każdego pojazdu w zakładce DOKUMENTY.
W przypadku pojazdów aukcjonowanych na portalu wrecar.pl oględziny pojazdów nie są możliwe. Miejsce postoju pojazdu identyfikowane jest poprzez podanie numeru kodu pocztowego.
Dodatkowych informacji na temat pojazdów udzielają pracownicy WRECAR.PL pod numerem telefonu 61 8 901 923 lub mailowo pod adresem bok@wrecar.pl


III. LICYTOWANIE:


Pojazdy licytować można na trzy sposoby:

Bezpośrednie licytowanie przy użyciu przycisków 100, 200, 500, 1000, 2000:
- uczestnik klika na przycisk, do którego przypisana jest odpowiednia kwota podbicia,
- system otwiera nowe okno z prośbą o potwierdzenie oferowanej kwoty całkowitej (kwota wyjściowa + podbicie),
- po akceptacji system przyjmuje ofertę uczestnika – tu uwaga – może się zdarzyć, że w międzyczasie za sprawą podbić innych uczestników aktualna cena za pojazd przewyższy ofertę wysyłaną przez uczestnika - w takim przypadku oferta nie zostanie przyjęta.

Licytowanie przy użyciu automatu (powierzenie licytacji snajperowi):
- uczestnik wprowadza ręcznie maksymalną kwotę, do której chce licytować dany pojazd i klika USTAW,
- jeśli uczestnik nie prowadzi w danej licytacji to automat wysyła ofertę w imieniu uczestnika (pod warunkiem, że ustawiona w automacie kwota jest wyższa od aktualnej ceny pojazdu o co najmniej 100),
- uczestnik w każdej chwili może wyłączyć automat wprowadzając kwotę „0” (zero), przy czym należy pamiętać, że usunięcie automatu nie cofa wysłanych w ten sposób podbić.
Podbicia wykonane przez automat są w historii podbić specjalnie oznaczone:
- oznaczenie „(a)” przy nazwie uczestnika oznacza, że dane podbicie zostało wykonane przez automat,
- po najechaniu na konkretne podbicie dokonane przez automat pojawia się informacja „Automatyczne podbicie ustawione …” ze wskazaniem dokładnego czasu ustawienia automatu.

Licytowanie przy użyciu opcji Moja Cena:


- uczestnik wprowadza ręcznie kwotę, za którą chce nabyć pojazd. Przed wprowadzeniem kwoty do systemu Uczestnik akceptuje jej wysokość w opcji Moja Cena poprzez przycisk „Podbij”. Ustanowienie nowej wartości pojazdu na aukcji ma miejsce od razu – w czasie rzeczywistym, poprzez złożenie podbicia będącego różnicą pomiędzy wprowadzoną kwotą, a poprzednią wartością pojazdu na aukcji.

- kwota nie może być niższa niż aktualna cena,
- kwota musi być zaokrąglona do pełnych 100 zł.
- system podczas wprowadzania kwoty sprawdza jej poprawność i oznajmia uczestnikowi zwrotnie kolorem. Czerwony - kwota jest niepoprawna, zielony - kwota jest poprawna.


IV. ZAKOŃCZENIE AUKCJI:


Złożenie najwyższej oferty w aukcji jest sygnalizowane przez system komunikatem: "Twoja oferta jest najwyższa!"
Komunikat: "Nie licytujesz lub Twoje podbicie nie jest najwyższe!" oznacza, że aukcję wygrywa inny użytkownik.
Potwierdzeniem złożenia najwyższej oferty na  aukcji jest email potwierdzający złożenie najwyższej oferty przesłany przez pracownika WRECAR Samochody Uszkodzone po zakończeniu się aukcji.
Złożona oferta zgodnie z Regulaminem Aukcji Organizowanych przez WRECAR jest prawnie wiążąca przez 21 dni.
W ciągu tego terminu uczestnik zostanie powiadomiony czy jego oferta została przyjęta przez sprzedającego czy też odrzucona. Powiadomienie zostanie wysłane mailem na adres uczestnika najpóźniej 1 dzień roboczy po otrzymaniu decyzji od Sprzedającego.
Wraz z otrzymaniem powiadomienia o zaakceptowaniu Oferty przez Sprzedającego płatność za pojazd staje się wymagalna. Powiadomienie o zaakceptowaniu Oferty jest jednoznaczne z wezwaniem do zapłaty opłaty aukcyjnej za pojazd.
Wysokość opłaty aukcyjnej jest określona w Regulaminie i Cenniku i zależy od wysokości złożonej Oferty.
Po zapłaceniu opłaty aukcyjnej Oferent otrzymuje dane do do odbioru pojazdu w sprawie wydania pojazdu. 
Nie należy dokonywać wpłat opłaty aukcyjnej, aż do momentu otrzymania mailowego powiadomienia o zaakceptowaniu złożonej Oferty.

V. ODBIÓR POJAZDU:Odbiór pojazdu jest możliwy po zaksięgowaniu wpłaty opłaty akcyjnej. Niedokonanie wpłaty opłaty aukcyjnej wstrzymuje bieg realizacji transakcji.
Szczegóły odbioru(termin oraz forma płatności za pojazd) są ustalane bezpośrednio ze Sprzedającym pojazd.
Z zastrzeżeniem, że termin odbioru nie może przekraczać 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zaakceptowaniu oferty.
Po upływie tego terminu Sprzedający ma prawo do odstąpienia od transakcji.
Odbiór pojazdu odbywa się w lokalizacji wskazanej na aukcji.

 

VI. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY:

 

Portal Wrecar.pl daje możliwość każdemu zarejestrowanemu uczestnikowi wzięcie udziału w programie lojalnościowym.
 
Uczestnik poprzez wygranie aukcji zbiera punkty lojalnościowe, które są automatycznie sumowane na jego loginie. Odpowiednią ilość punktów lojalnościowych można wymienić na miesięczny abonament.
Warunki programu lojalnościowego:

- Uczestnik otrzymuje ***100***(sto) punktów lojalnościowych za każdą wygraną aukcję, w której nie otrzymał akceptacji złożonej oferty,
- w przypadku w którym Uczestnik otrzyma akceptację złożonej oferty, punkty nie będą przyznawane. W tym przypadku użytkownik finalizuje zakup pojazdu.
- Punkty lojalnościowe na portalu Wrecar Samochody Uszkodzone podlegają wymianie na usługę miesięcznego dostępu do portalu Wrecar.
- 10 000 (dziesięć tysięcy) punktów Użytkownik portalu może wymienić na usługę miesięcznego (1 miesiąc) abonamentu.
- Punkty lojalnościowe można wymienić w zakładce OPŁATY na Abonament 1 miesiąc (opcja za punkty).

 

Sprawdz również nasz FAQ - Najczęściej zadawane pytania!

Powered by WRECAR